Skupština Radio kluba "Una" E71ASM Cazin

                                                                                         15.11.2008.godine

                                                          

Redovna godišnja Skupština Radio kluba "Una" E71ASM Cazin je održana dana 15.11.2008.godine u Cazinu na kojoj su prisustvovali svi članovi Skupštine.

Ovakav velik odziv članova Skupštine je bio i očekivan s obzirom na velike aktivnosti koje su se odvijale u klubu u posljednjih nekoliko mjeseci kojima je aktiviran rad radio amatera koji su dugo bili pasivni, radio amatera koji su se bili opredjelili da se prestanu baviti radio amaterstvom a još više pojačana aktivnost onih koji su konstantno bili prisutni. 

            

Na Skupštini su razmatrani i usvojeni:

- izvještaj o radu za protekli period

- financijski izvještaj za 2008.godinu

- izmjene i dopune Statuta kojima je Statut usklađen sa zakonskim propisima i kojima je izvršena preregistracija kluba. Ovim izmjenama i dopunama Statuta promijenjeno je sjedište Radio amaterskog kluba "Una" E71ASM umjesto dosadašnjeg sjedišta Bihać sada je novo sjedište Cazin, Mala Lisa bb u zgradi TKA Cazin III sprat. 

           

                                      Na Skupštini su izabrani novi organi i tijela kluba:

                                     - za predsjenika Skupštine je izabran Duraković Remzo E74RE

                                    - u Upravni odbor su izabrani:
                                      l.Kličić Meho, E74NI
                                     2.Kečanović Hasib, E70XK
                                     3.Ljubijankić Hamdija, E74LH
                                     4.Murić Enver, E74ME
                                     5.Rošić Hajrudin, E75RH
                                     6.Puškar Jusuf, E75RP
                                     7.Đuzelić Hasan, E74HD
                                     8.Ljubijankić Kasim, E76LK
                                     9.Nadarević Asim, E71ONN

           

                                     U skladu sa Statutom TAJNIM glasanjem između više kandidata

                                     za predsjednika Upravnog odbora i Udruženja izabran je:

                                                            Kličić Meho, E74NI

 

U Nadzorni odbor su izabrani:                                          U Komisiju za tehničku podršku izabrani su:
1.Redžić Haris E72HR, predsjednik                                 1.Kečanović Kristijan, E70DX
2.Harbaš Ekrem E73DHE, član                                       2.Kečanović Hasib, E70XK
3.Oraščanin Nurija, član                                                  3.Kuduzović Emir, E72OWW

                                

                                   Na prvoj sjednici Upravnog odbora za sekretara je izabran

                                                       Redžić Ekrem, E72RES

          

04.12.2008.godine kompletirana je sva dokumentacija vezana za preregistraciju Radio kluba "Una" E71ASM Cazin:
                              - rješenje o upisu u sudski registar, Ministarstvo pravde
                              - uvjerenje o poreskoj registraciji, Porezna uprava
                              - uvjerenje o statistici, Zavod za statistiku
                             - otvoren žiro račun
                             - urađen pečat
                             - potpisan ugovor o korištenju prostorija