24.04.2013.god.

         I danas 24.04.2013.godine je nastavljena saradnja radio kluba i udruženja djece sa posebnim potrebama "I naša djeca su djeca"

         u sklopu realizacije Projekta usaglašenog između ova dva udruženja. Više o ovoj saradnji je rečeno u prethodnom tekstu od

         17.04.2013.godine uz napomenu da se Projekat realizira volonteski bez ikakvih financijskih efekata.

        Projekat realizuju ispred radio kluba Meho Kličić - e74ni, Muho Sedić - e76sem i Nermin Hozdić - e71hn a ispred udruženja

       "I naša djeca su djeca" Refik Samardžić.