20.09.2015.god. - Klekovača

Ekipa radio kluba "Una" E71ASM Cazin u sastavu Meho Kličić E74NI, Nermin Hozdić E71HN i Šerif Prošić E72PS dana 20.09.2015.godine je učestvujući na contest takmičenju boravila i takmičenje odradila sa contest lokacije planine Klekovača na n/v 1962 m pod izuzetno teškim uslovima zbog niske temperature, bure i obilne kiše koja je padala tokom cijelog contesta. Bez obzira na sve otežavajuće uslove ekipa je izuzetno dobro odradila takmičenje i očekuje se po objavljivanju konačnih rezultata pobjednički plasman u kategoriji u kojoj se takmičilo.