15.07.2012.god.
                                                                                                               Planina Klekovača, 1962 m n/v
                                                                                                          Contest "Otok Ivanić 2012" - 1.mjesto


Nakon opsežnih priprema koji su trajali nekoliko dana dana 14.07.2012.godine na dvodnevni odlazak na planinu Klekovaču 1962 m n/v krenula je takmičarska ekipa našeg radio kluba E71ASM Cazin u cilju
učešća u VHF contestu "Otok Ivanić 2012" i 9a Actiivity. Klekovača je inače česta contest lokacija našeg radio kluba odakle su osvojena mnoga priznanja u takmičenju a ovog puta po prvi se takmičarska ekipa
odlučila za boravak na planini od 2 dana, odnosno noćenje. Ekipa je na put planine krenula sa 5 vozila sa četrnaestočlanom ekipom i neophodnom opremom. Uz dosta loš planinski put i uz određene poteškoće na
koje se nailazilo sva vozila su uspjela doći na sam vrh planine na 1962 metra nadmorske visine. Tokom dvodnevnog boravka na planini su bili lošiji vremenski uslovi zbog jakog vjetra koji nikako nije prestajao i
koji nosi sve pred sobom i zbog dosta niske temperature tako da su svi morali da upotrijebe zimsku garderobu koju smo ponijeli, vreće za spavanje i šatore dok je u Cazinu u isto vrijeme bilo jako
toplo vrijeme sa 35 stepeni. Što se tiče rezultata u takmičenju, koji je bio u drugom planu ovog puta, ostvaren je odličan rezultat sa ukupnim qrb od 16.000 kilometara što je rezultiralo osvajanjem 1.mjesta na
takmičenju u kategoriji u kojoj se klub takmičio.
Takmičarsku ekipu su sačinjavali: Muho Sedić-E76SEM, Jusuf Puškar-E75RP, Nermin Hozdić-E71HN, Šerif Prošić-E78EMA, Fatmir Lelić-E78CLF, Elvir Zulfić-E72SZE, Ćatib Dželalagić-E77CAC, Janko Golob-E72JG, Mehmed Kličić-E72KM, Senad Zulfić-E77AZS, Šefik Aldžić-E77NAS, Munir Majetić-E71MN, Alen Lelić koji je u pripremi za polaganje ispita i Meho Kličić-E74NI .