Redovna izborna Skupština radio kluba "Una" E71ASM Cazin - 29.10.2016.god.

U subotu 29.10.2016.godine u prostorijama radio kluba je održana redovna izborna Skupština radio kluba. Ovom prilikom na Skupštini su donešene slijedeće odluke:
1. usvojen je izvještaj o radu za mandatni period 2014 - 2016 godina,
2. usvojen je financijski izvještaj za period 1.1. - 29.10.2016.godine,
3. pokrenuta inicijativa i upućen poziv svim radio klubovima u Cazinu za objedinjavanje klubova,
4. tajnim glasanjem izmedju više kandidata izabran je predsjednik UO i Udruženja Meho Kličić-E74NI i zamjenik predsjednika Jusuf Puškar-E75RP,
5. u Upravni odbor radio kluba su izabrani: Đuzelić Hasan-E74HD, Harbaš Ekrem-E73HE, Hozdić Nermin-E71HN, Kličić Meho-E74NI, Ljubijankić Hamdija-E74LH, Prošić Šerif-E72PS, Puškar Jusuf-E75RP, Salkić Ševal-E72DD i Sedić Muho-E74SE,
6. u Nadzorni odbor su izabrani: Muratović Hakija-E71MH, Murić Enver-E74ME i Kličić Mehmed-E72KM,
7. za predsjednika Skupštine radio kluba je izabran Duraković Remzo-E73RE