06.11.2012.god.
                                                                     Redovna izborna Skupština

06.11.2012.godine održana je redovna izborna Skupština radio kluba "Una" E71ASM Cazin. Skupštinu su putem skype pratili naši članovi iz dijaspore a potporu i uspješan rad Skupštini putem e mail poruka su uputili: VK5JBH-Muhidin, S57HH-Huse, E72SPE-Edin i E71NA-Asim.
                                                  Na Skupštini su donešene slijedeće odluke:

                                                  1 - odluka o izmjeni i dopuni Statuta radio kluba
                                                  2 - usvojen je izvještaj o radu za protekli mandatni period
                                                  3 - osvojen je financijski izvještaj

                                                  4 - za predsjednika Udruženja izabran je Meho Kličić, E74NI (tajnim glasanjem između više kandidata u skladu sa Statutom radio kluba)
                                                  5 - za predsjednika Skupštine izabran je Hasib Kečanović, E70XK
                                                  6 - u Upravni odbor su izabrani: - Meho Kličić - E74NI, predsjednik
                                                                                                       - Ekrem Harbaš - E73HE, član
                                                                                                       - Šerif Prošić - E78EMA, član
                                                                                                       - Hasan Đuzelić - E74HD, član
                                                                                                       - Jusuf Puškar - E75RP, član
                                                                                                       - Nermin Hozdić - E71HN, član
                                                                                                       - Hamdija Ljubijankić - E74LH, član
                                                                                                       - Nermin Delanović - E77NEX, član
                                                                                                       - Muho Sedić - E76SEM, član
                                                7 - u Nadzorni odbor su izabrani: - Mehmed Kličić - E72KM, predsjednik
                                                                                                       - Enver Murić - E74ME, član
                                                                                                       - Nurija Oraščanin - E71ON

                                                8 - za doprinos i zasluge u razvoju, te postignute rezultate radio kluba u 2011/2012 pohvaljeni su i priznanja uručena slijedećim:
                                                                                                      - Čaušević Zijadu, E71CZ
                                                                                                      - Đuzelić Hasanu, E74HD
                                                                                                      - Harbaš Ekremu, E73HE
                                                                                                      - Hozdić Nerminu, E71HN
                                                                                                      - Prošić Šerifu, E78EMA
                                                                                                      - Puškar Jusufu, E75RP
                                                                                                      - Sedić Muhi, E76SEM