Radio klub "Una" osnovan je 08.06.1991. godine u Bihaću. Osnivačka Skupština je održana u osnovnoj školi na Kamenici uz prisustvo 30 osnivača. Za prvog predsjednika radio kluba izabran je Ahmet Okić sada E74AJ i na toj funkciji ostaje do 1993.godine. Osnivači  predvođeni Ahmetom Okićem svoj rad započinju u prostorima na Kamenici – Bihać.  Radio klub počinje raditi sa pozivnim znakom 4N4ASM. Tih godina redovito se sudjeluje u svim pokrenutim aktivnostima svih nivoa u cilju tehničkog osposobljenja i omasovljenja radio kluba. U to vrijeme klub je raspolagao sa skromnom radio amaterskom opremom koja je uglavnom donirana. Istodobno se počinje sa intenzivnim tečajevima za obuku i polaganje radio amateskih ispita i klub u naredne 3 godine dobija nove članove i tad već broji oko 50 članova. Maksimalni doprinos za razvoj, omasovljavanje i uopšte opstanak radio kluba od osnivanja do danas dao je upravo prvi predsjednik Ahmet Okić koji je svojim iskustvom uvijek nalazio rješanja za sve probleme na koje se nailazilo.
 

1993.godine na Skupštini radio kluba izabran je novi drugi po redu predsjednik radio kluba Safet Ljubijankić E74LS i na toj funkciji ostaje do 1997.godine. Radio klub se tokom rata uključuje i daje svoj doprinos na uspostavljanju «pokidanih veza». Isto tako i pojedini članovi koji su imali mogućnost uključuju se u «pokidane veze» i uz maksimalno angažovanje daju svoj doprinos ovoj humanitarnoj aktivnosti. Radio klub tad radi već pod drugim pozivnim znakom T91ASM. Popularnost radio amaterstva u tom periodu je porasla i sve su se više iskazivale želje, posebno mladih, za polaganje radio amateskog ispita i ulazak u radio amaterstvo.

 

 

13.01.1997.godine je izabran novi treći po redu predsjednik radio kluba Meho Kličić E74NI i na toj funkciji ostaje do 2005.godine. Popularnost radio amaterstva i interes za ulazak u ovaj klub najviše se iskazao na Skupštini radio kluba koja je održana društvenom domu u Jezerskom, Bosanska Krupa 13.01.1997.godine na kojoj je uz članove Skupštine prisustvovao velik broj zainteresiranih za polaganje radio amaterskog ispita. Narednih nekoliko godina organizirano je nekoliko obuka i polaganja radio amaterskih ispita a samim tim i brojčano klub postaje jači. Tad zbog velikog broja članova ovog kluba koji su djelovali u svim općinama Unsko sanskog kantona a posebno u općinama Bihać, Cazin, Bosanska Krupa, Bužim i Velika Kladuša iskazala se potreba drugačije organizacije kluba. Tad se pristupilo formiranju sekcija u općinama sa većim brojem članova. Formirane su tri sekcije radio kluba ito u Cazinu T91ACZ, u Bužimu T91AKB i u Jezerskom-Bosanka krupa T91JZG. Pored svih uobičajnih aktivnosti klub se pojavljuje na svim contestima kako domaćim tako i međunarodnim. Od svih izdvajamo ona koja imaju poseban značaj za ovaj klub ito: 1.mjesto u kategoriji više operatora na Prvom FM maratonu BiH 2000.godine, 6.mjesto na UKT KUP-u BiH 2000.godine i 1.mjesto u kategoriji više operatora na VHF takmičenju 2003.godine organiziranog od strane Kantonalnog saveza radio amatera USK.

 

2005.godine na Skupštini je izabran novi četvrti po redu predsjednik radio kluba Hasib Kečanović sada E70XK i na toj funkciji ostaje do 2008.godine. Iste godine klub mijenja prostorije i seli se u druge prostorije ali isto na Kamenici, Bihać. I dalje se posebna pažnja vodi o organizovanju obuke i polaganju radio amaterskih klasa tako da se broj članova uvijek povećavao. U ovom periodu se vodila i aktivnost u promjeni prefiksa, odnosno pozivnih znakova svih članova radio kluba tako da je i radio klub od tog momenta djelovao pod novim pozivnim znakom E71ASM. Ovaj period je posebno obilježen uključenjem i djelovanjem mlađih (po starosti) radio amatera. Posebno treba istaći postavljanje i puštanje u rad prvog Echolinka iz ovog radio kluba a kasnije i još jednog u Vrnograču, Velika Kladuša. Zasluge za Echolinkove koji su i sada aktivni-rade svakako pripadaju, i vrijedni su pažnje, našem mladom članu Kikiju E70DX, učeniku srednje elektrotehničke škole, koji i dalje radi u tehničkom unapređenju i jačanju radio kluba. 16.07.2008.godine je svečanom Skupštinom radio kluba obilježeno jubilarnih 20 godina postojanja kluba uz prigodno obraćanje rukovodstva kluba, načelnika Općine koji je uveličao našu svečanost uz druženje a zaslužnim pojedincima su dodjeljene zlatne plakete i zahvalnice.    

                                                 

15.11.2008.godine na Skupštini je izabran novi peti po redu predsjednik radio kluba Meho Kličić sada E74NI i na ovoj funkciji se nalazi do 13.11.2010.god. Na istoj Skupštini je izabran novi Upravni odbor, Nadzorni odbor i ostala tijela kluba, te je usvojen novi Statut radio kluba usklađen sa Zakonom i ostalim zakonskim aktima koji regulišu oblast komunikacija, odnosno radio amaterstva. Izvršena je preregistracija radio kluba u skladu sa novim Statutom i urađena ostala klupska akta. Uz pomoć izvršne vlasti općine Cazin rješeno je pitanje prostorija i klub je preselio u adekvatne prostorije u Cazin gdje se i sada nalazi. Maksimalnim zalaganjem svih, a posebno novog Upravnog odbora u 2009.godini su postignuti zavidni rezultati. Tokom godine su organizirane dvije obuke a 2010.god. jedna a zatim i polaganja radio amaterskih ispita čime smo svoje članstvo povećali za još 64 novih licenciranih radio amatera. Zahvaljujući našim donatorima od kojih posebno treba istaći općinu Cazin, udruženje dijaspore «Behar» iz Švicarske, S57HH Husu Huskić, S51H Hakiju Muratović,  VK5JBH Muhidina Ćatića, E72OAL Alu Lulić i članove kluba, a i ulaganjem vlastitih sredstava radio klub je danas opremljen sa radio uređajima, antenama, računarskom i ostalom radio amaterskom opremom za rad na gotovo svim radio amaterskim frekvencijama. Također smo korisnik ADSL interneta čime je zaživila klubska web stranica www.e71asm.com.ba . U 2009. i 2010. godini takmičarska ekipa radio kluba je učestvovala na mnogim contestima o čemu svjedoče pristigla priznanja za osvojena prva mjesta i dosta drugih zapažanih mjesta a u organizaciji radio kluba mnogi radio amateri su posjetili radio amaterski sajam «Zagreb radio fest 2009. i 2010.». U 2009. i 2010. godini članovi radio kluba su pokazali i humanost učestvovajući u tri humane akcije prikupljanja novčanih sredstava za liječenje oboljelih radio amatera. Vrijedno je istaći i doprinos ovog kluba u pokretanju inicijative za bolju organizaciju i funkcionisanje Kantonalnog saveza radio amatera USK čime je i klub ušao u taj Savez (ranije nije bio) čime je postignuto jedinstvo svih radio amatera na ovom Kantonu. Isto tako radio klub je bio jedan od inicijatora za popravak a zatim i postavljanje repetitora (R4) na drugu lokaciju i sada je isti u funkciji. Kroz evidenciju kluba do sada je prošlo 726 članova a pri samom kraju 2010. godine  klub broji 211 licenciranih članova. Ono što je posebno prepoznatljivo u ovom klubu su brojna druženja u protekle dvije godine a što se može vidjeti na web stranici na kojima se okuplja velik brok radio amatera kluba.

 

13.11.2010.godine na izbornoj Skupštini je izabran novi šesti po redu predsjednik radio kluba Meho Kličić, E74NI i na ovoj funkciji se nalazi i sada. U Upravni odbor su izabrani Đuzelić Hasan-E74HD, Puškar Jusuf-E75RP, Harbaš Ekrem-E73HE, Kečanović Hasib-E70XK, Ljubijankić Hamdija-E74LH, Kuduzović Emir-E70EK, Prošić Šerif-E78EMA, Oraščanin Nurija-E71ON i Kličić Meho-E74NI a za sekretara je izabran Sedić Muho-E76SEM. Skupština kluba je donijela i odluku da se Kličić Meho-E74NI proglasi počasnim članom radio kluba za svestrano zalaganje i doprinos u razvoju radio kluba. Organizirano je nekoliko druženja članova ito 5.12.2010. u Ljubijankićima, 20.03.2011. na Pehovu, 1007.2011. na Ostrožcu i 27.12.2011. u prostorijama radio kluba. Tokom mandata tri puta jeorganizirana obuka i polaganje radio amaterskih ispita čime je radio klub ojačao za jos oko 50 članova. U martu mjesecu 2011. godine klub je promjenio prostorije nakon adaptacije i uređenja i preselio u bivše dječije obdanište na Maloj Lisi gdje je još smješteno nekoliko udruženja. Ovim su obezbjeđene još bolje i uslovnije prostorije po mjeri mnogih članova i stvoreni uslovi za još bolji rad. Takmičarska ekipa radio kluba se tokom 2011.godine takmičila na 11 VHF međunarodnih contesta i ostvarila najbolje rezultate u istoriji kluba osvojivši 7 prvih, 3 druga i 1 treće mjesto i popunila klupsku kolekciju sa priznanjima, odnosno peharima i plaketama. Isto tako uglavnom na svim hamfestima na kojima se djelila priznanja za ostvarene rezultate na contestima bila je prisutna i delegacija koja je predstavljala radio klub i preuzimala priznanja. Ono što sve nas u radio klubu veseli je polaganje i ulazak u radio klub velikog broja mladih momaka oko 13 godina starosti koji predstavljaju budućnost radio kluba. I u 2012. godini se nastavilo sa istim tempom aktivnosti tako da i rezultati nisu izostali kako u redovnim aktivnostima tako i na takmičarskom polju tako da su dodatna priznanja upotpunila ionako bogatu klupsku kolekciju.

06.11.2012.godine na redovnoj izbornoj Skupštini je pored ostalog izabran i novi-stari predsjednik radio kluba Meho Kličić E74NI kojem je samo produžen još jedan mandat.

31.10.2014.godine na redovnoj izbornoj Skupštini radio kluba za predsjenika udruženja, odnosno radio kluba je izabran Meho Kličić E74NI. Upravnom odboru iz prethodnog mandata je produžen mandan na 2 godine.

29.10.2016.god. na redovnoj izbornoj Skupštini radio kluba za predsjednika Udruženja ponovo je izabran Meho Kličić E74NI.

U periodu 2012 - 2016.godina uspješno je organiziran prijem Upravnog odbora radio kluba kod načelnika opštine Cazin 2012.god. na kojem je data puna podrška radio klubu i dogovorena saradnja u narednom periodu. 29.12.2012.god. U Sarajevu je na svečanoj sjednici ARA BiH radio klubu uručeno priznanje za najbolje ostvarene rezultate u VHF gdje je prisustvovao cijeli UO. 17.04.2013. je realiziran projekat rada sa djecom sa posebnim potrebama organizirani u udruženju "I naša djeca su djeca".  Organizirano jednom godišnje obuka i polaganje radio amaterskih ispita za cept1 i cept2. 03.10.2013. realiziran projekat obuke 30 učenika iz Osnovne škole "Cazin II" ćime smo znatno podmadili članstvo radio kluba. I dalje nastavljena saradnja sa "Behar" Švicarska koji su nam donirali računarsku opremu. Organizirano je niz druženja članova radio kluba u prirodi i u prostorijama radio kluba. Nastavili učestvovati u humanitarnim akcijama pomoći članovima radio kluba. Učestvovali u brojnim VHF contestima sa planine Klekovača i Gomila i ostvarili brojna prvoplasirana mjesta, odnosno rezultate. U nizu od 2013. do 2016.godine učestvovali sve 4 godine na ARG Stjepan polje, Gračanica gdje smo kao radio klub tri puta uzastopno osvajali po pehar za osvojeno 2.mjesto i osvojili pojedinačno ukupno 21 medalju (zlatne, srebrne i bronzane). 

2017. i 2018.godine uzastopno na ARG takmičenju u Stjepan Polju radio klub je osvojio 3. mjesto u ukupnom plasmanu. U VHF takmičenju 2017.god osvojeno je 1.mjesto Ivanić grad a 2018.godine 1.mjesto Kutina.

 

02.11.2018.godine na redovnoj izbornoj Skupštini radio kluba usvojen je izvještaj o radu i financijski izvještaj za protekli mandatni period. Za predsjenika Udruženja i ujedno predsjednika UO izabran je tajnim glasanjem Jusuf Puškar, E75RP. Za predsjednika Skupštine je izabran Ekrem Harbaš, E73HE. U Upravni odbor su izabrani pored Jusufa Puškara-E75RP još i Meho Kličić-E74NI, Hasan Đuzelić-E74HD, Muho Sedić-E74SE, Šerif Prošić-E72PS, Ševal Salkić E72DD, Remzo Duraković-E73RE, Safet Ljubijankić-E74LS i Sasan Hasojlić-E77HH.