25.10.2012.god.
                                                                     Informativni sastanak


Dana 25.10.2012.god. u Cazinu je održan informativni sastanak na kojem su prisustvovali Dragana Šerval, viši saradnik za licenciranje telekomunikacijskih mreža i usluga RAK-a
i predstavnici radio klubova sa Kantona ito E71ASM, E71ECZ, E71ABC, E71ETC i E71FNO. Sastanak se održao u kabinetu načelnika općine Cazin pa se tom prilikom prisutnima
kao domaćin prvi obratio načelnik Ogrešević Nermin koji je zaželio dobrodošlicu i ugodan rad i predočio trenutno stanje općine Cazin, odnosno aktivnosti koje se vode.
Na informativnom sastanku gospođa Dragana Šerval je upoznala prisutne kako provoditi aktivnosti u radio klubovima po novim usvojenim izmjenama i dopunama Pravila o
radioamaterskoj službi, odnosno o ispunjavanju uslova i dodjeli pozivnog znaka iz serije "e7na" kao i provođenju aktivnosti oko registracije i produženja dozvola za
radio stanice u okviru usvojenih izmjena i dopuna Pravila o podnošenju zahtjeva za dozvole u radiokomunikacijama. Na sastanku je pored ovih pitanja bilo i pokrenuto
niz drugih nejasnoća koje su ovim prilikom i otklonjene.

U ime kluba E71ASM sastanku su prisustvovali Meho Kličić, E74NI i Nermin Hozdić, E71HN.
U ime radio kluba "Una" E71ASM Cazin se zahvaljujemo domaćinu ovog sastanka načelniku Ogrešević Nerminu koji nas je nakon iscrpnog sastanka počastio i ručkom.

Izmjene i dopune gore navedena dva Pravila se mogu vidjeti i snimiti na stranici RAK-a www.rak.ba