Hamfest - Slavonski Brod

12.06.2011.god. zadužena grupa ispred radio kluba prisustvovala hamfestu u Slavonskom Brodu na kojem je i preuzela pobjedničko priznanje-pehar za osvojeno 1.mjesto  u svojoj kategoriji na VHF takmičenju "Dan Brodsko-posavske županije 2011". Domaćin hamfesta radio klub 9A1JSB Slavonski Brod zaslužuje sve čestitke za dobru organizaciju hamfesta, gostoprimstvo i ljubaznost svih članova radio kluba domaćina hamfesta.

Ekipu radio kluba "Una" E71ASM Cazin na hamfestu su sačinjavali: Asim-Pekar E71NA, Muho E76SEM, Ćato E77CAC, Šero E78EMA, Senad-Morka E72AZS, Elvir E72SZE i Meho E74NI. 

                                                                    E72SZE, E77CAC i E71NA

                                             E72SZE, E76SEM, E74NI, E77CAC, E71NA

                                                                                       E78EMA, E77CAC

                                                         9A3KX, 9A6DJX, E76SEM, E77CAC

                                                                                 9A6IV, 9A6GWF

 

                                      9A1DL lijevo, E72SZE desno (preuzimanje pehara)

                                                                                                 E72AZS desno

                                                         E78EMA, E72SZE, E74NI, E76SEM, E77CAC, E71NA

                                                   E74NI i 9A6GWF Ivan (predsjednik radio kluba 9A1JSB)