Gomila, 20.02.2011.god.
                                                           VHF contest

                                                             1.mjesto - "Dan Brodsko-posavske županije 2011."
                                                               - 9a Activity - 2. perioda
   

Takmičarska ekipa radio kluba u sastavu E73HE-Ekrem, E71CZ-Zijo, E75RP-Jupan, E71HN-Nermo, E76SEM-Muho, E77CAC-Ćato, E77RAP-Ahmet, E78EMA-Šero, E78CLF-Fatmir, E75JAN-Nedim i E74NI-Meho na VHF contestu "Dan Brodsko-posavske županije 2011." i "9A ACTIVITY-2.perioda" 20.02.2011.godine na lokaciji Gomila, 790 m nadmorske visine. Na contestu je odradjeno ukupno 110 veza i ostvaren ukupan QRB 12.659. Ovim je osvojeno 1.mjesto na VHF contestu "Dan Brodsko posavske županije 2011." i takmičarska ekipa zaslužuje sve pohvale za ostvareni rezultat.