Echolink sked - 01.03.2014.god. u 20,00 sati

                                                                                                Poziv za učešće


Povodom dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine članovi neformalnog E7 Eholink tima organizuju 2.sked radio amatera korisnika eholinka                              u subotu 01.03.2014.god. u 20,00 sati.
Klubovi koji posjeduju eholink trebaju obavijestiti i pozvati svoje članstvo da budu u tom periodu aktivni i da budu putem pc ili radio uređaja prisutni na skedu.
Dosadašnji organizatori rk Mostar e71cbc, rk Drina e71eee, rk Sarajevo e74alm, rk Srebrenik e71ebs i rk Gradina yu1anm će i ove godine pokušati okupiti veliki broj radio amatera na ovaj za nas značajan datum.
Prošlogodišnji sked je okupio velik broj linkova i učesnika.
Ove godine će organizatori SKEDA biti radio amateri koji su obilježili svojim aktivnostima 30 godina Zimske olimpijade ZOI 84 Sarajevo.


Program skeda je slijedeći:
- okupljanje i prozivka te logiranje učesnika
- informacije o eholink nodovima, lokacija-oprema -zona pokrivenosti
- informacije iz klubova
- dogovor o saradnji i razmjeni informacija
- izvještaj o korištenju eholinka u organizovanju RMZO
- prezentacija digitalne radioamaterske literature
- dodjela kompletne eholink aparature klubu ili pojedincu koji ispunjava uslove koji će biti definisani na skedu, ukratko ko je u mogućnosti da u što kraćem roku pusti u rad eholink u sredini u kojoj ne postoji nijedan link opcija simlex ili repetitor. Supervizor za dodjelu opreme Sejo E74NL
Ukoliko se steknu uslovi za dodjelu linka donator će se ukoliko bude prisutan dogovoriti o načinu isporuke opreme.
Prema programu skeda svi učesnici mogu da sudjeluju i da predlože teme za sked.
Molim da objavite na raspoloživim web i fb profilima.

Organizacioni odbor 2.skeda korisnika Eholinka
E74NL, 73

 

Pozivaju se svi radio amateri da uzmu učešće u skedu 1.3.2014.god. u 20 sati na način da konektuju echolink radio kluba "Una" E71ASM Cazin ili preko magistralnog repetitora R4 Cazin na koji je linkovan echolink radio kluba E71ASM, da se prijave vođi skeda i na taj način da daju svoj doprinos obilježavanju Dana nezavisnosti BiH i obilježavanju 30-godišnjice ZOI 84 u Sarajevu.

E74NI