Donacija - računarska oprema - dijaspora Švicarska

                     U radio klubu E71ASM Cazin je ovih dana upriličeno svečano preuzimanje donacije - računarske opreme.
                     Donacija je i ovog puta stigla od naše dijaspore iz Švicarske pa im se i ovom prilikom zahvaljujemo.
                     Isto tako prilikom preuzimanja donacije u radio klubu iskazana je zahvalnost i priznanje našem članu radio kluba
                     Jusufu Puškar - Jupanu, E75RP koji je posredovao u ovoj donaciji računarske opreme.