Bisovac, 16.01.2011.god.
                                                                                      500 m - VHF contest
                                                                                       "Vidovo 2011."
                                                                       "9a Activity 2011."


TakmiŤarska ekipa u sastavu E77BAM-Asim, E73HE-Ekrem, E75RP-Jupan, E74HD-Hasan, E76SEM-Muho, E77MMA-Zijad, E77CAC-∆ato, E77RAP-Ahmet, E77PSB-Samir i E74NI-Meho na VHF contestu "Vidovo 2011" i "9A ACTIVITY-1.perioda" 16.01.2011.godine na lokaciji Bisovac. Sa ostvarene 104 veze i ukupnim QRB 12.701 osvojeno je 1.mjesto stanica van Hrvatske, 3.mjesto u kategoriji svih stanica i    3 mjesto u "9a Activity-1.perioda".