Ekipa radio kluba na VHF contestu "Antunovo 2011"

                                                 2.mjesto - Gomila, 19.06.2011.god.

Ekipu radio kluba su sačinjavali: Ekrem-E73HE, Asim Pekar-E71NA, Nermo-E71HN, Zijo-E71CZ, Jupan-E75RP, Morka-E77AZS, Elvir-E72SZE, Ado-E71ADO i Meho-E74NI.       U jako teškim uslovima zbog jakog vjetra i kiše ekipa je ostvarila zavidan rezultat i očekuje visok plasman o čemu će biti više po objavljivanju rezultata.