18.03.2015.god.

S obzirom da su počeli građevinski radovi na izgradnji objekta u neposrednoj blizini objekta gdje se nalaze prostorije radio kluba "Una" E71ASM Cazin a pošto se antenski stub radio kluba nalazio na prostoru koji je trenutno obuhvaćen pomenutim radovima u srijedu 18.03.2015.godine uspješno je izvršeno izmještanje stupa na drugo mjesto koje ne remeti izvođenje radova. U akciji izmještanja antenskog stuba učestvovali su: Jusuf Puškar - E75RP, Nermin Hozdić - E71HN, Ćatib Dželalagić - E76CC, Muho Sedić - E74SE, Hasan Đuzalić - E74HD, Ekrem Harbaš - E73HE, Janko Golob - E72JG i Meho Kličić - E74NI.