14.12.2016.god.

Fotografije sa današnje akcije čišćenja i uređenja prostorija radio kluba "Una" E71ASM Cazin. Akciji su realizirali: Jupan-E75RP, Muho-E74SE, Hasan-E74HD, Šero-E72PS, Ekrem-E73HE, Ahmet-E77PA i Meho-E74NI. Ovim je radio klub danas promjenio i unutrašnji izgled.