21.11.2012.god.
                                                                1.sjednica novog Upravnog odbora


Dana 21.11.2012.godine održana je 1.sjednica novog Upravnog odbora radio kluba "Una" E71ASM Cazin izabranog na izbornoj Skupštini 06.11.2012.god.


           Upravni odbor je na ovom sastanku donio slijedeće odluke:

           1. Za sekretara radio kluba izabran je Sedić Muho - E76SEM

           2. Imenovane su Komisije radio kluba ito:

                a) u Komisiju za HF izabrani su: 1. Čaušević Zijad - E71CZ, predsjednik
                                                                           2. Harbaš Ekrem - E73HE, član
                                                                           3. Đuzelić Hasan - E74HD, član
                                                                           4. Golob Janko - E72JG, član

                b) u Komisiju za VHF i UHF izabrani su: 1. Puškar Jusuf - E75RP, predsjednik
                                                                                          2. Hozdić Nermin - E71HN, član
                                                                                          3. Prošić Šerif - E78EMA, član

               c) u Komisiju za ARG izabrani su: 1. Ljubijankić Hamdija - E74LH, predsjednik
                                                                              2. Delanović Nermin - E77NEX, član
                                                                              3. Salkić Ševal - E72AFA, član

               d) u Konstruktorsku komisiju su izabrani: 1. Kečanović Kristijan - E70DX, predsjednik
                                                                                              2. Kečanović Hasib - E70XK, član
                                                                                              3. Kuduzović Emir - E70EK, član

 

             3. Zbog neaktivnosti i zbog neplaćanja članarine sa evidencije radio kluba je brisano 16 članova radio kluba.

             4. Članarina za 2013. godinu je utvrđena u visini kako slijedi:

                         a) godišnja članarina.................................... 15,00 KM
                         b) porodična članarina ................................ 10,00 KM
                         c) YL oslobođene članarine
                         d) počasni članovi oslobođeni članarine

            Rok za plaćanje članarine je u skladu sa Statutom radio kluba do 31.03.2013.godine.
            Uplata članarine se može izvršiti kod sekretara radio kluba ili na žiro račun 1610350035400095 Raiffeisen banka.

           5. Zbog zainteresiranosti za polaganje radio amaterskog ispita određuje se rok do 31.12.2012.godine za prijavu kandidata za         polaganje  radio amaterskog ispita nakon čega će se pristupiti obuci istih a zatim i zvaničnom polaganju radio amaterskog ispita za   koji će se datum odrediti naknadno.

            6. Usvojen je Projekat koji je bio u pripremi zadnjih mjeseci sa dodatnim popratnim klupskim aktima i Pravilnikom sa kojim će se konkurisati za financijska sredstva po raspisanom konkursu za projekte od posebnog društvenog interesa. O Projektu se zbog tajnosti ovdje ne može više reći.
 

 

 

 

          7. U skladu sa Planom aktivnosti radio kluba za 2013.godinu a u cilju nabavke radio amaterske opreme i izrade antenskog stuba pokrenuta je aktivnost za prikupljanje dobrovoljnih priloga, odnosno donacija od članova radio kluba kako u BiH tako i u dijaspori, od prijatelja i simpatizera radio kluba, pravnih subjekata i svih onih koji na bilo koji način žele da podupru radio klub i radio amaterizam uopšte.
Dobrovoljni prilozi, odnosno donacije se mogu uplatiti na žiro račun radio kluba broj 1610350035400095 otvoren kod Raiffeisen banke ili kod direktno kod sekretara radio kluba.
U ovu aktivnost se uključuju svi članovi Upravnog odbora radi animiranja članstva i svih onih koji žele bolju budućnost radio kluba.
Određuje se rok za realizaciju ove aktivnosti do 30.04.2013.godine.