Radio klub "Una" E71ASM Cazin
                                                                  Polaganje radio amaterskog ispita
                                                                                      04.12.2013.god.                                                    

Nakon uspješne saradnje sa osnovnom školom "Cazin II" i prve posjete učenika ove škole radio klubu 03.10.2013.godine, detaljnije se može pogledati na stranici radio kluba,
te uspješno provedene obuke dana 04.12.2013.godine je organizirano i provedno polaganje ispita za CEPT2 za sve koji su do ovog roka bili spremni za ispit a svoje
znanje su upotpunili sa skriptom koja je dosta ranije bila svima uručena. Ovim ispitom radio klub je podmladjen sa većim brojem mladih članova a upravo sa ovog grupom
novih mladih članova će se više raditi u oblasti amaterske radio goniometrije (ARG).

Radio klub je ovo polaganje organizirao za sve kandidate iz ove kategorije besplatno i snosio sve troškove počev od prve posjete učenika radio klubu, štampanja skripti i
svih drugih troškova do okončanja ispita, te oslobodio sve kandidate plaćanja članarine za narednu 2014.godinu.

Pored ove kategorije ispit su polagali i stariji kandidati koji su do ovog roka bili spremni za ispit i uspješno isti položili.
Svim kandidatima koji su položili ispit čestitamo i dobro došli u radio klub.