19.04.2012.god.

Okupljanje članova radio kluba u klupskim prostorijama

Nermo E71HN, Ramo E72RSR i Adnan E72RAU

Janko E72JG, Morka E77AZS i Šerif E78EMA

Nurija E71ON, Enver E74ME, Hasan E70HC, Emir E70EK, Hamdo E74LH i Elvir E72SZE

Enver E74ME, Hasan E70HC i Emir E70EK

Jupan E75RP (stoji) i Janko E72JG

 

Nermin E77NEX i Janko E72JG

Nermin E77NEX, Jupan E75RP i Janko E72JG

 

 

Šerif E78EMA, Meho E74NI i Nermo E71HN

Šerif E78EMA, Meho E74NI, Ekrem E73HE (stoji) i Nermo E71HN

Zijo E71CZ, Ekrem E73HE i Elvir E72SZE

Nermin E77NEX, Muho E76SEM i Janko E72JG

Nermin E77NEX

 

 

 

Zijad E71CZ (sa kapom), Meho E74NI, Hase Cujkin i Nermo E71HN

Morka E77AZS, Zijad E71CZ i Meho E74NI